جزئيات افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت

تاریخ ارسال خبر : 1390 اردیبهشت        تعداد مشاهده : 6062
0 - 0
جزئيات افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت

 

 

در حالي که اخبار غيررسمي و اظهارات برخي مشترکان حکايت از افزايش تعرفه مکالمات بين شهري و داخل شهري تلفن ثابت دارد، مسئولان مخابرات در گفت وگو با خراسان هرگونه افزايش تعرفه را تکذيب کردند اما در عين حال اذعان داشتند که با فرمول جديد محاسبه تعرفه مکالمات تلفن ثابت که ساختار اوليه آن به تازگي از سوي شوراي رقابت ابلاغ شده است، به زودي شاهد افزايش تعرفه ها در راستاي طرح هدفمندي يارانه ها در اين حوزه خواهيم بود. به گفته رئيس شوراي رقابت، فرمول جديد محاسبه تعرفه مکالمات تلفن ثابت يک ماه ديگر نهايي و براي اجرا به مخابرات ابلاغ مي شود. البته مسئولان مخابرات با استناد به اين ادعا که تعرفه هاي تلفن ثابت و همراه در ايران در مقايسه با کشورهاي ديگر در پايين ترين سطح قرار دارد، هم چنان مصرانه بر استفاده از واژه« عادلانه کردن تعرفه ها» به جاي« افزايش» تاکيد مي ورزند. مسئولان مخابرات در حالي از افزايش تعرفه ها تحت تاثير هدفمندي يارانه ها سخن مي گويند که پيشتر خود آن ها و وزير ارتباطات با اعلام اين که مخابرات به طور مستقيم از دولت يارانه دريافت نمي کند، هرگونه افزايش تعرفه و تاثيرگذاري هدفمندي يارانه ها را در حوزه هاي ارتباطي و مخابراتي تکذيب مي کردند.معاون سازمان تنظيم مقررات نيز با تاييد اظهارات مسئولان مخابرات در گفت وگو با خراسان اظهار داشت: تاکنون هيچ گزارشي مبني بر افزايش تعرفه مکالمات تلفن ثابت نداشته ايم اما هم اينک منتظر ابلاغ دستورالعمل نهايي محاسبه تعرفه مکالمات تلفن ثابت هستيم تا مطابق اين دستورالعمل ، در سازمان تنظيم مقررات نرخ نهايي مکالمات تلفن ثابت را هم چون گذشته تعيين کنيم.


مهندس صابر فيضي مدير عامل شرکت مخابرات با تاکيد بر اين که تعرفه هاي تلفن ثابت حتي ريالي هم افزايش پيدا نکرده است، گفت: البته با دستورالعمل جديدي که از سوي شوراي رقابت براي محاسبه تعرفه تلفن ثابت به مخابرات ابلاغ شده است در آينده شاهد تعديل تعرفه تلفن ثابت خواهيم بود.وي اضافه کرد: براساس دستورالعمل جديد تعرفه تلفن ثابت از اين پس با در نظر گرفتن قيمت پايه هر پالس(44.7ريال) در کنار مولفه هاي ديگري نظير تورم، سود مورد انتظار صاحبان سهام ،کيفيت و بهره وري محاسبه مي شود با اين توضيح که در تعيين تعرفه تلفن ثابت بحث اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نيز بي تاثير نخواهد بود.


اين ها مواردي است که براساس آن تعرفه تلفن ثابت تغيير خواهد کرد.وي خاطرنشان کرد: اين دستورالعمل به عنوان فرمول اوليه افزايش قيمت ها به مخابرات ابلاغ شده است اما هنوز رقم نهايي تعرفه تلفن ثابت مشخص نيست چرا که قرار است شوراي رقابت در قالب اين دستورالعمل فرمول دومي را نيز طراحي و تعيين کند که در آن پارامترها و نحوه محاسبه ضرايب بيشتر مشخص مي شود.


در واقع شوراي رقابت بايد تعيين کند که تورم، سود مورد انتظار و ساير ضرايب را چند درصد محاسبه کنيم که با قراردادن در فرمول تعرفه، در نهايت نرخ نهايي تعرفه تلفن ثابت به دست خواهد آمد.دکتر داوود زارعيان مدير روابط عمومي مخابرات نيز با تاکيد بر اين که از سال ۸۰ تاکنون تعرفه هاي تلفن ثابت افزايش پيدا نکرده است، به خبرنگار ما گفت: اما با توجه به افزايش خدمات و افزايش حقوق و دستمزد و مشکلاتي که در بخش تلفن ثابت ايجاد شده است هم اکنون منتظر پيشنهاد شوراي رقابت و سازمان تنظيم مقررات براي تغيير تعرفه ها هستيم.وي اضافه کرد: شوراي رقابت در حال حاضر فرمولي را براي محاسبه تعرفه ها تعيين و به مخابرات ابلاغ کرده است که به محض نهايي شدن اين فرمول، آن را اجرايي خواهيم کرد.


وي اضافه کرد: در حال حاضر تعرفه تلفن ثابت بر اساس هر پالس 44.7 ريال محاسبه مي شود اما نظر شوراي رقابت اين است که اين تعرفه با در نظر گرفتن تورم سالانه، کيفيت شبکه، بهره وري و سود مورد انتظار سهام بايد محاسبه شود.


زارعيان البته اين نکته را نيز اضافه مي کند که طبق طرح جديد حذف کدهاي بين شهري، پيش بيني مي شود که ما در بحث تلفن ثابت تعرفه ها را تعديل کنيم. البته بر اساس اين طرح هزينه تلفن ثابت در شهرهاي کوچک و روستاها کاهش مي يابد اما اين امکان وجود دارد که در پالس شهري افزايش قيمت داشته باشيم.


وي افزود: طبق محاسبه هاي انجام شده حدود ۳ سال قبل، پيش بيني شده بود که با اجراي طرح حذف کدهاي بين شهري تعرفه تلفن ثابت در شهرها ۱۶ درصد افزايش يابد، البته اين رقم نهايي نيست.


اما نايب رئيس هيئت مديره شرکت مخابرات نيز با بيان اين که تعرفه امسال تلفن ثابت بر اساس قيمت پايه هر پالس 44.7 ريال در کنار مولفه هاي ديگري نظير تورم، سود مورد انتظار صاحبان سهام، کيفيت و بهره وري محاسبه مي شود، تصريح کرد: در حال حاضر منتظر ابلاغ ضرايب اعلامي از سوي شوراي رقابت هستيم.


به گفته مصطفي سيدهاشمي، قيمت امسال مساوي خواهد بود با قيمت پايه هر پالس (44.7 ريال) (+ يا -) کيفيت (+ يا -) بهره وري (+ يا -) تورم + سود مورد انتظار صاحبان سهم.


که در نهايت شوراي رقابت بايد اين پارامترها و درصد ضرايب را به شرکت مخابرات ايران ابلاغ کند که با قرار دادن پارامترها داخل فرمول، تعرفه نهايي به دست مي آيد.


البته با وجود آن که رئيس شوراي رقابت در گفت وگو با خراسان اعلام کرده که هنوز هيچ قيمتي به عنوان قيمت پايه در دستورالعمل جديد تعيين نشده اما نايب رئيس هيئت مديره مخابرات بر اين نکته تاکيد کرده است که در فرمول ابلاغ شده از سوي شوراي رقابت، ضمن اشاره به قيمت پايه هر پالس 44.7 ريال ساير پارامترها نظير کيفيت، تورم و سود سهام نيز مدنظر قرار خواهد گرفت.


دکتر جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت با اشاره به اين که شوراي رقابت به عنوان مرجع اصلي تعيين تعرفه هاي مخابرات از حدود ۶ماه پيش کار تنظيم دستورالعمل جديد تعرفه گذاري را آغاز کرده است، اظهار داشت: اين دستورالعمل در حال حاضر تدوين و به مخابرات ابلاغ شده است.


وي خاطرنشان کرد: کساني که با مباحث قيمت گذاري و آنچه در اقتصاد به قيمت گذاري هاي دولتي معروف است، آشنايي دارند مي دانند که اين موضوع از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است بنابراين براي تعيين چارچوب اصلي در بحث قيمت گذاري، زمان زيادي بايد صرف شود.


وي تصريح کرد: دستورالعمل جديد تعيين تعرفه هاي مخابرات حاصل ۶ماه کار مداوم در شوراي رقابت است که ظرف يک ماه آينده اين دستورالعمل با پارامترهاي آن نهايي مي شود و به بخش ها و خدمات مختلفي که مخابرات علاوه بر تلفن ثابت دارد، تسري پيدا خواهد کرد.


البته در وهله اول بحث تلفن ثابت مدنظر است اما در نظر داريم در آينده نزديک در بحث تلفن همراه براي ساير اپراتورها نظير اپراتور اول، دوم و حتي اپراتور سوم نيز براي قيمت گذاري چارچوب خاصي را تعيين کنيم.


وي تصريح کرد: توصيه ما به مخابرات اين بوده است که تا قبل از ابلاغ نهايي اين دستورالعمل تغييراتي را در قيمت ها اعمال نکند.


وي اضافه کرد: اپراتور سوم نيز اگر بدون گرفتن دستورالعمل از شوراي رقابت اقدام به قيمت گذاري از هر طريقي بکند، غيرقانوني است و مشمول اعمال مجازات خواهد بود.وي اضافه کرد: اين دستورالعمل به گونه اي تنظيم شده است که برخي از متغيرها مانند کاهش يا افزايش کارآيي (بهره وري)، تورم، افزايش يا کاهش کيفيت و ... در فرمولي که بر همين اساس تدوين شده است، در تعيين قيمت يا تعرفه نهايي مکالمات تاثيرگذار باشد، بنابراين اين دستورالعمل تنها خاص امسال نيست و در سال هاي آتي نيز براساس همين فرمول درصدها تعيين و قيمت ها تغيير خواهد کرد و ديگر نيازي به اين نيست که هر سال يک دستورالعمل خاصي تعيين کنيم مگر آن که تغييراتي اتفاق بيفتد که برخي از متغيرها در اين فرمول وجود نداشته باشد.


وي با اشاره به تاثير طرح هدفمندي يارانه ها در تنظيم اين دستورالعمل نيز گفت: اين موضوع در قالب همان نرخ تورم اعمال خواهد شد.


وي تصريح کرد:  ما هنوز عددي را به عنوان قيمت پايه در اين دستورالعمل تعيين نکرده ايم. البته در فرمول ارائه شده از سوي شوراي رقابت يک قيمت به عنوان قيمت پايه در نظر گرفته خواهد شد که اين قيمت مي تواند همان قيمت کنوني هر پالس مکالمه باشد. اما با اين وجود تصميم نهايي در اين زمينه در شوراي رقابت گرفته خواهد شد. مهندس رضواني معاون سازمان تنظيم مقررات نيز با تاکيد بر اين که نظارت بر اجراي درست دستورالعمل شوراي رقابت درباره تعرفه گذاري مکالمات برعهده سازمان تنظيم مقررات گذاشته شده است، خاطر نشان کرد:  تغيير تعرفه تلفن ثابت از اين پس براساس پارامترهاي مختلفي اعمال خواهد شد. وي افزود: طبق روال جديد دستورالعمل محاسبه تعرفه مکالمات از سوي شوراي رقابت اعلام مي شود و نرخ نهايي را براساس همين دستورالعمل و فرمول تعيين شده، رگولاتوري تعيين خواهد کرد. وي اضافه کرد:  در حال حاضر ما گزارشي دال بر افزايش تعرفه مخابرات قبل از نهايي شدن اين دستورالعمل نداشته ايم. در هر حال هنوز فرمول جديد نرخ گذاري تلفن ثابت به رگولاتوري ابلاغ نشده است.

منبع:ICTNAصفحه مناسب چاپ

دیدگاه کاربران در مورد این خبر

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید

اخبار مشابه

    برندها