متن کامل گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی همراه اول به مجمع

تاریخ ارسال خبر : 1390 اردیبهشت        تعداد مشاهده : 6343
0 - 0
متن کامل گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی همراه اول به مجمع

 

گزارش نسبت به صورت‌های مالی
1- ترازنامه شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1389 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 34 پیوست، مورد حسابرسی این سازمان قرار گرفته است. مسوولیت صورت‌های مالی با هیات‌مدیره شرکت و مسوولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی مزبور، براساس حسابرسی انجام شده و نیز گزارش موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت است.
دامنه رسیدگی‌ها
2- به استثنای محدودیت مندرج در بند 4 زیر، حسابرسی این سازمان براساس استانداردهای حسابرسی انجام شده است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند که این سازمان، حسابرسی را چنان برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریفی با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینانی معقول به دست آید. حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه‌ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی است. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی اصول و رویه‌های حسابداری استفاده شده و برآوردهای عمده به عمل آمده توسط هیات‌مدیره و ارزیابی کلیت ارایه صورت‌های مالی است. این سازمان اعتقاد دارد که حسابرسی انجام شده مبنایی معقول برای اظهارنظر فراهم می‌کند.
مبانی اظهارنظر مشروط
3-علیرغم استقرار سیستم اطلاعات حسابداری و روش‌های کنترل‌های داخلی در شرکت، هماهنگی‌های لازم بین دوایر مختلف (از جمله: مالی و فنی) و شرکت‌های همگروه‌ و نیز شرکت اصلی، برقرار نشده است. در نتیجه، استانداردهای حسابداری حاکم بر گزارشگری مالی، به طور کامل درخصوص شناسایی به موقع و صحیح رویدادها (خصوصا رویدادهای مالی مرتبط با شناسایی درآمدها و هزینه‌ها) رعایت نگردیده و یا سطح اطمینان و اتکاپذیری اطلاعات مالی گزارش شده را کاهش داده است. موارد عمده در این خصوص، به طور خلاصه به شرح ذیل می‌باشد:
1-3- اقلام مقایسه‌ای گزارش شده در صورت‌های مالی، همواره مورد تجدید ارایه واقع شده‌اند.
2-3- حداقل معادل مبلغ 260 میلیارد ریال دارایی‌های ثابت مشهود، مورد بهره‌برداری قرار گرفته که تعدیلات لازم در این ارتباط، در صورت‌های مالی اعمال نگردیده است.
3-3- بخشی از کارت شارژهای فروخته شده و شارژ همراه سیم‌کارت‌های اعتباری (پیش دریافتی) تا تاریخ ترازنامه، توسط مشترکین ذی‌ربط مورد استفاده واقع نگردیده و در این خصوص خدماتی توسط شرکت (مانده بستانکاری مشترکین)، ارایه نشده است. طبق استانداردهای حسابداری، این بخش از درآمدها، درآمد تحقق نیافته می‌باشد ولی تمامی آن در صورت‌های مالی، درآمد تلقی و گزارش شده است. همچنین هزینه مستقیم مربوط به این بخش (عمدتا هزینه سهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) هزینه سال 1389، شناسایی و گزارش گردیده است.
4-3- حدود مبلغ 600 میلیارد ریال (مازاد ذخایر سنوات قبل و درآمد ناشی از جرایم پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت) که طبق استانداردهای حسابداری، ماهیت تغییر در برآورد دارد و می‌باید در صورت سود و زیان سال مالی مورد گزارش انعکاس یابد، اصلاح اشتباه تلقی و در تعدیلات سنواتی (یادداشت توضیحی 28 صورت‌های مالی) گزارش شده است.
4- نتایج نهایی پیگیری‌های انجام شده در ارتباط با قطعیت حساب‌های فی‌مابین با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت زیرساخت، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و وزارت امور اقتصادی و دارایی (طلب از دولت)، تا تاریخ این گزارش، در اختیار این سازمان قرار داده نشده است. با توجه به مراتب بالا، تعیین آثار تعدیلات احتمالی از این بابت بر صورت‌های مالی، موکول به در اختیار داشتن اطلاعات مذکور می‌باشد.
اظهارنظر مشروط
5- به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می‌یافت، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1389 و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.
تاکید بر مطالب خاص
6-همان‌گونه که در یادداشت توضیحی 1-10 صورت‌های مالی منعکس گردیده است، شرکت همانند شرکت‌های گروه مخابرات، از ابتدای سال 1388 عمرمفید اقتصادی تجهیزات انتقال را تغییر داده است. عمرمفید برآوردی توسط شرکت براساس ارزیابی کارشناسان مستقل، تجدیدنظر گردیده و صورت‌های مالی، براساس عمرمفید برآوردی جدید، تهیه شده است.
7- شرکت طی سال مالی مورد گزارش، مبلغ 550/4 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت پردیس سبز برای مدت یک سال که توسط بانک انصار سود آن با نرخ‌های 26 درصد و 30 سالانه تعیین شده، پرداخت نموده است. همچنین مبالغ 632 میلیارد ریال و 100 میلیارد ریال به عنوان سرمایه در گردش و سایر موارد به ترتیب به شرکت‌های نور دنا (شرکت فرعی) و ارتباطات مبین‌نت (شرکت وابسته) پرداخت نموده است. مضافا شرکت در سال مالی مورد گزارش، مبلغ 340 میلیارد ریال (شامل مبلغ 200 میلیارد ریال تامین شده از محل ذخیره مخارج تکلیفی پرداخت نشده تحت سرفصل وجوه اداره شده فاوا در سنوات 1387 و 1388) با نرخ سود تعیین شده 4 درصد (2 درصد متعلق به بانک ملت به عنوان عامل) در اختیار شرکت‌های بهین ارتباط و پارس ایراتل قرار داده است (یادداشت‌های توضیحی 2-5، 2-2-7، 3-13 و 4-13 صورت‌های مالی).
8- براساس جزء الف بند 2-11 موافقت‌نامه پروانه بهره‌برداری فعالیت (صادره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) حق‌السهم سازمان مذکور از خدمات تلفن همراه 1/28 درصد تعیین گردیده است، لیکن شرکت درآمد حاصل از مبادله پیامک مشترکین شرکت را، ارتباطات داده‌ها تلقی و مشابه سایر خدمات ارتباطات داده‌ها، با نرخ 5 درصد محاسبه و گزارش نموده است (یادداشت توضیحی 1-1-24 صورت‌های مالی).
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
9- مفاد مواد 107، 114 و 115 اصلاحیه قانون تجارت، درخصوص انتخاب اعضای هیات‌مدیره از بین صاحبان سهام و تودیع سهام وثیقه مدیران نزد صندوق شرکت، رعایت نگردیده است.
10- با توجه به مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، در اتخاذ تصمیم سود، توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به آثار موارد مندرج در بندهای توضیحی این گزارش، جلب می‌نماید.
11- در رعایت مفاد ماده 142 اصلاحیه قانون، پیگیری‌های انجام شده درخصوص تکالیف مقرر در مجامع عمومی صاحبان سهام مورخ 4/2/1389 و قبل از آن، توسط هیات‌مدیره شرکت در ارتباط با انتقال مالکیت قانونی بخشی از دارایی‌های ثابت مشهود و انشعابات برق سایت‌های BTS به نام شرکت، تسویه و استرداد مبالغ 5/43 میلیارد ریال و 5/172 میلیارد ریال مطالبات از شرکت پست‌بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا تاریخ این گزارش منجر به نتیجه قطعی نگردیده است.
12- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 32 صورت‌های مالی (معاملات دارای عضو مشترک هیات‌مدیره) به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیات‌مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذی‌نفع در رای‌گیری، رعایت نشده است. به نظر این سازمان، معاملات انجام شده مذکور و سایر معاملات انجام شده با اشخاص وابسته به شرح یادداشت توضیحی مذکور، عمدتا در روال عملیات خاص فی‌مابین با اشخاص وابسته صورت گرفته و لزوما تابع ارزش‌های جاری و متعارف نبوده است.
13- گزارش هیات‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان، قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مطروحه در این گزارش، نظر این سازمان، به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیات‌مدیره باشد، جلب نشده است.

منبع:ICTNAصفحه مناسب چاپ

دیدگاه کاربران در مورد این خبر

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید

اخبار مشابه

    برندها